Trong giao dịch đất đai nhà đất còn lại 1 số tỉnh thành giao dịch xong nhưng tiền hoa hồng môi giới chờ ra công chứng mới đưa.

Về mặt phong thủy chốt là cơ bản giao dịch đã xong dù bên bán hay bên mua có vấn đề không ngoài pháp lý không mua thì bên môi giới vẫn nhận được tiền.

Như vậy khi nhận tiền cọc từ khách hàng chủ nhà giao ít nhất nửa tiền môi giới hoặc toàn bộ môi giới là tốt cho cuộc giao dịch.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những cuộc giao dịch đưa tiền trước cho môi giới thường giao dịch rất suôn sẻ thuận lợi. Vì mọi bên không nghĩ tới trường hợp xấu thì cái không mong muốn xảy ra sẽ không có. Cảnh tùy tâm sinh.

Tư vấn tâm linh phong thủy Thiên Bình

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here